Prosjekter

Våglandsnesset

Leilighetsbygg med 6 boenheter.

For å effektivisere byggeprosessen, ble det her benyttet element-vegger og element-bjelkelag som ble levert av Kvatro AS. Belsvik elektro AS sto for det elektriske og BT bygg & rør leverte rørleggertjenestene.

Påbygging og full rehabilitering av bolig på Hovdan.

Høsten 2022 begynte vi med full rehabilitering og påbygging av en enebolig på Hovdan.

Funkishus på Bettennesset

Høsten 2018 begynte vi på dette spennende prosjektet. Et Funkishus med tilhørende garasje på Bettennesset.

Ny driftsbygning på Kletten

Høsten 2019 begynte vi å forskale og støpe til nytt ammeku-fjøs. Vi utførte alt betongarbeid og montering av treverk. Tømmer og veggelementer ble levert av Solem Sag, Sperrebukker ble tilvirket av Tømmervåg tre, Belsvik Elektro AS leverte el-anlegg og brannvarsling, og G.K. Røe AS leverte innredning.